Informacije iz oblasti kulture

Kalendar manifestacija kulture od interesa za Tuzlanski kanton u 2019. godini

 

05.07.2019 14:08
Slika
 

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona donijelo je Kalendar manifestacija kulture od interesa za Tuzlanski kanton u 2019. godini, na osnovu kriterija propisanih Odlukom o utvrđivanju kriterija, uslova i postupaka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010003 – Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton. Na kalendaru se nalazi 75 korisnika, a sredstva su namijenjena neprofitnim organizacijama, drugim nivoima vlasti i privatnim poduzećima i poduzetnicima. Svi korisnici sredstava su obavezni da potpišu ugovore, kojima će se utvrditi međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

Potpisivanju ugovora će biti upriličeno u petak, 12.07.2019. godine u 10,00 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona.

 

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona napominje ovlaštena lica ispred korisnika sredstava da prilagode svoje vrijeme i obavezno prisustvuju potpisivanju ugovora, radi operacionalizacije planiranih sredstava.

0 0