Informacije iz oblasti kulture

Međunarodni dan spomenika i spomeničkih cjelina

 

20.04.2020 12:32
Slika
 

Dana, 18. aprila 1982. godine na simpoziju ICOMOS-a (Međunarodno vijeće za spomenike i spomeničke cjeline) u Tunisu preporučeno je da se zajednički na međunarodnom nivou obilježava Dan spomenika i spomeničkih cjelina. Ovaj prijedlog je odobren i od strane UNESCO-a, koji je na 22. Generalnoj konferenciji u novembru 1983. godine predložio da države članice ovaj dan obilježavaju kao Međunarodni dan spomenika i spomeničkih cjelina. Ovaj dan se tradicionalno naziva Svjetskim danom naslijeđa – World Heritage Day.

Ustanova koja se bavi ovom problematikom na Tuzlanskom kantonu je JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona.

Na Tuzlanskom kantonu su do danas proglašena 54. dobra naslijeđa nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Neka od najznačajnijih su Stari grad u Gradačcu, Stari grad u Srebreniku, Saborni hram sa pokretnim naslijeđem u Tuzli, prirodno-graditeljska cjelina Pravoslavna crkva sa starim hrastom u Požarnici, Džindijska džamija u Tuzli, Stara džamija u Tuholju, općina Kladanj, prirodno-graditeljska cjelina: Stara drvena džamija u Priluku, Grad Živinice, Stećak Božićka Banovića u Banovićima, Katolička crkva sa župnom kućom u Lukavcu.

Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kuman (Olovci), općina Kladanj, osim što je nacionalni spomenik nalazi se i na Listi svjetske baštine UNESCO-a.

Pored toga, u registrima Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK je upisano 733 dobara kulturno-historijskog i 150 dobara prirodnog naslijeđa svih vrsta i kategorija. Ovom prilikom izdvajamo samo neka: Barutana (utvrda) na Gradini u Tuzli, Barutana u Gornjoj Tuzli, Čaršijska (Hadži Hasanova) džamija u Tuzli, prirodno-graditeljska cjelina Stari grad u Teočaku, Stari hrast (memorijalno stablo) kod glavne autobusne stanice u Tuzli, Hajdučka pećina na Djedinskoj planini u Živinicama, nekropola stećaka na lokalitetu Toliša (Noćajevići), općina Kladanj, ambijentalna cjelina Staro gradsko jezgro Lukavca, Bijela (Ahmet-pašina) džamija u Gračanici, džamija u Tarevu, općina Kladanj, Djevojačka pećina u Kladnju, jezero Humci, općina Čelić, Kapetanovića mezarje u Gradačcu, mezarje u Tulovićima, Banovići, nekropola stećaka na lokalitetu Sječa, općina Sapna, više spomen-obilježja antifašizma iz perioda 1941-1945, i spomen – obilježja iz perioda 1992-1995. godine te mnoga druga dobra kulturno-historijskog, arheološkog, graditeljskog, etnološkog, nematerijalnog i prirodnog naslijeđa.

Konkretna i adekvatna zaštita i sanacija mnogih od navedenih dobara bit će moguća jedino usvajanjem Zakona o zaštiti kulturne baštine Tuzlanskog kantona, a Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona je obrađivač i provodi aktivnosti na pripremi prijedloga navedenog zakona.

Ove godine, zbog poznate situacije uzrokovane pandemijom COVID-19, Zavod nije u mogućnosti upriličiti manifestaciju javnog karaktera kojom bi promicao naslijeđe Tuzlanskog kantona, ali je tim povodom pripremio mnoge multimedijalne sadržaje koji su dostupni na web stranici Zavoda www.bastina.ba i facebook stranici „Baština Tuzlanskog kantona“.

0 0