Novosti

Održan sastanak potencijalnih članica sistema COBISS.BH

 

10.08.2018 11:32
Slika
 

U srijedu, 08.08.2018. godine je u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci “Derviš Sušić” Tuzla održan sastanak potencijalnih članica sistema COBISS.BH (Kooperativni online sistem i servisi Bosne i Hercegovine) sa područja Tuzlanskog kantona. Sastanku su između ostalih prisustvovali:

- dr.sc. Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH;

- Slavena Vojinović, ministrica kulture, sporta i mladih TK;

- Nevenka Hajdarović, rukovodilac Virtualne biblioteke BiH;

- Mirna Trifković, direktorica Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“ Tuzla;

- mr.sc.Enisa Žunić, voditeljica Matične službe Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“ Tuzla.

Primjena informacionih i komunikacionih tehnologija i izgradnja informacionog društva je fundamentalna za sveukupni razvoj i budućnost Bosne i Hercegovine i ključni faktor za smanjenje razvojnog raskoraka između naše zemlje i Evropske Unije koja obavezuje zemlje članice na implementaciju 20 osnovnih servisa javne uprave kao punih elektronskih servisa među kojima su i elektronski katalozi javnih biblioteka.

Ministrica kulture, sporta i mladih Tuzlanskog kantona Salvena Vojinović,  u svom obraćanju prisutnima, istakla je da ministarstvo u skladu sa svojim mogućnostima, podržava rad i aktivnosti ustanova kulture, te se nada da će se iznaći odgovorajuće rješenje kako bi se sve gradske biblioteke sa područja Tuzlanskog  kantona uključile u implementaciju ovog  sistema i  bibliotekari završili neophodne edukacije.

U sistem COBISS su učlanjene 73. bosanskohercegovačke Biblioteke, svi javni univerziteti, dva privatna univerziteta, veliki broj javnih biblioteka i najznačajnije specijalne biblioteke (Akademija nauka i umjetnosti BiH, Parlamentarna skupština BiH..). COBISS.Net je mreža nacionalnih COBISS sistema (Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Slovenije, Srbije, Bugarske, Albanije) u kojima djeluju 1263 biblioteke.

0 0