Informacije iz oblasti kulture

Potpisani ugovori sa 75 predstavnika manifestacija kulture TK

 

15.07.2019 16:41
 

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona je dana 12.07.2019. godine potpisalo ugovore sa 75 korisnika sredstava namijenjenih manifestacijama kulture od interesa za TK. Riječ je o ukupnom iznosu od 120.000 KM prema Kalendaru manifestacija kulture od interesa za Tuzlanski kanton u 2019. godini a sredstva su namijenjena neprofitnim organizacijama, drugim nivoima vlasti i privatnim poduzećima i poduzetnicima.

Stručni savjetnik za kulturu i informisanje Selma Bešić Čerkezović ovom je prilikom istaknula da se manifestacije moraju implementirati u toku 2019. godine a zastupljene su sve općine i gradovi TK. „Nama je u interesu da se što više korisnika prijavi kako bi Ministarstvo podržalo one koje su najkvalitetnije. Zastupljene su razne oblasti kulture, od fotografije, plesa, folklora, filma pa do književnih, muzičkih i likovnih manifestacija. Prilikom dodjele sredstava vodilo se računa i o inkluziji ranjivih grupa pa su na Kalendar manifestacija kulture od interesa za Tuzlanski kanton u 2019. godini uvršteni i projekti udruženja slijepih, distrofičara i osoba sa invaliditetom sa područja TK", rekla je ovom prilikom Bešić Čerkezović.

Zbog ograničenog iznosa sredstava, svaki podnosilac zahtjeva mogao je predložiti jedan program/projekat za manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton, za koji se moglo dodijeliti maksimalno 5.000,00 KM. Dodijeljenim sredstvima sufinansiraju se pojedinačni programi/projekti pravnih lica koja organizuju tradicionalne i druge značajne pozorišne, književne, muzičko-scenske, muzičke, plesne, muzejske, likovne, galerijske i arhivske manifestacije, tribine, simpozije i programe. Među uslovima koje je trebalo ispuniti su i afirmacija kulture, kulturnog stvaralaštva i kulturno-historijskog naslijeđa Tuzlanskog kantona, uključivanje u programe međunarodne saradnje, kao i obilježavanje godišnjica rada ustanova kulture.

 

 
0 0