Informacije iz oblasti mladih

Poziv Odjela za mlade Vijeća Evrope

 

19.03.2019 11:46
Slika
 

Odjel za mlade Direkcije za demokratsko učešće Vijeća Evrope je dostavio informaciju da je otvoren proces podnošenja prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnju sa Evropskim omladinskim centrima u prvoj polovini 2020. godine. Ove aktivnosti se, za glavni dio, odnose na studijske sesije i „posebne projekte. Specifični uslovi i kriterijumi za aktivnosti sa kojima se može aplicirati, definirane su prijavnim obrascem.

U vezi sa prethodno navedenim, više informacija možete naći na web stranici:

https://www.coe.int/en/web/youth/priorities .

Napominjemo da omladinske organizacije i mreže koje se namjeravaju prijaviti za studijsku sesiju za prvu polovinu 2020. godine trebaju poslati svoju prijavu do 1.aprila 2019. godine na e:mail:eyc.studysessions@coe.int.

0 0