Informacije iz oblasti sporta

Radna posjeta Fakultetu za tjelesni odgoj i sport

 

04.11.2019 11:37
Slika
 

Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona je dana 01.11.2019. godine boravio u radnoj posjeti Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli. Ministar je upoznat sa planiranim programskim aktivnostima, s posebnim osvrtom na pripremu za održavanje XII međunarodnog Simpozija „Sport i zdravlje“, koji će se održati 21. i 22. 11. 2019. godine na Fakultetu zatjelesni odgoj i sport.

Prezentirani su predstojeći programi za obilježavanje Dana Mirze Delibašića, te aktivnosti na pripremi Univerzitetskog atletskog krosa koji će se održati u sklopu programa obilježavanja Svjetskog dana zdravlja u Kampusu Univerziteta u Tuzli.

Dekan je sa svojim saradnicima također upoznao ministra da će Fakultet za tjelesni odgoj i sport Vladi i Skupštini Tuzlanskog kantona ponovno uputiti Inicijativu za vraćanje nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja za studente Univerziteta u Tuzli, kako bi se postojeći stručni, kadrovski i prostorno - infrastrukturni resursi stavili na raspolaganje studentima u skladu sa standardima koje imaju svi dobro organizirani univerziteti. Prisutni su se složili da Kampus Univerziteta predstavlja veliki potencijal i resurs koji će moći koristiti i sportske organizacije čime bi se poboljšali uslovi rada sportskih klubova, što je preduslov za ostvarivanje velikih sportskih rezultata.

Razgovaralo se i o stvaranju pretpostavki za izradu nove strategije razvoja sporta u Tuzlanskom kantonu te stavljanju stručnih i naučnih potencijala Fakulteta za izradu kvalitetnog dokumenta kao osnove za bolju budućnost sporta u TK.

0 0