Informacije iz oblasti kulture

Započete aktivnosti oko upisa sviranja i pjevanja uz šargiju i violinu na Otvorenu preliminarni listu nematerijalnog kulturnog naslijeđa u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

06.12.2018 10:48
Slika
 

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona uputilo je prijedlog Federalnom ministarstvu kulture i sporta za uvrštavanje sviranja i pjevanje uz šargiju i violinu na Otvorenu preliminarnu listu nematerijalnog kulturnog naslijeđa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovom aktivnošću se ujedno započinje postupak uvrštavanja navedenog elementa nematerijalne kulturne baštine na UNESCO Reprezentativnu listu kulturne baštine čovječanstva.

Obzirom da je potrebno je uraditi istraživanje, dokumentovanje te definisanje elementa nematerijalne kulturne baštine od strane stručnjaka zaposlenih u nadležnim institucijama, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona je koordiniralo aktivnosti oko organizacije početnog sastanka, koji se održao dana 05.12.2018. godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzla, Muzeja istočne Bosne Tuzla, Srednje muzičke škole „Čestimir Mirko Dušek“, te Bosanskog kulturnog centra „Alija Izetbegović“ Kalesija, koji je inicijator upisa sviranja i pjevanja uz šargiju i violinu na navedenu listu.

Na sastanku je zaključeno da spomenute aktivnosti oko upisa imaju podršku ustanova kulture u lokalnoj zajednici kao i nosilaca same tradicije pjevanja i sviranja uz šargiju i violinu, te je utvrđeno zajedničko djelovanje svih učesnika sastanka za ubuduće. Prvi naredni korak je popunjavanje obrasca koji treba da sadrži rezultate istraživanja, dokumentovanja i definisanja elementa nematerijalne kulturne baštine.

0 0