Novosti

Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo javne pozive za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu

 

16.03.2021 14:03
Slika
 
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, za transfere:


Tekst Javnog poziva za svaki od transfera, sa prijavnim obrascem, može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i športa: www.fmks.gov.ba./javni-pozivi-i-konkursi.

Više informacija o korisnicima koji imaju pravo na podnošenje projektnih prijedloga, namjeni sredstava, kriterijima za vrednovanje podnesenih projekata, potrebnoj dokumentaciji te rokovima su dostupni na linku:
https://www.fmks.gov.ba/2015-02-22-15-05-56/financiranje/javni-pozivi-i-konkursi/obavjestenje-2
0 0