Informacije iz oblasti mladih

Memorandum o saradnji sa Udruženjem „Prijateljice obrazovanja Amica Educa” Tuzla

 

04.05.2021 12:16
Slika
 
Razvijanje cjelovitog sistema podrške psiho fizičkom razvoju i očuvanju zdravlja mladih jedan je od prioritetnih ciljeva koji su definisani Strategijom prema mladima Tuzlanskog kantona 2020.-2024.

Shodno strateškim ciljevima, a prepoznajući strateški interes u cilju jačanja saradnje između vladinog i nevladinog sektora te planiranju i sporovođenju zajedničkih aktivnosti sa ciljem poboljšanja vidljivosti položaja mladih ljudi u društvu, međusobne razmjene informacija i detaljnije upoznavanje sa ostvarenim rezultatima, sa fokusom na projekte namijenjene mladim ljudima Ministarstvo za kulturu, sport i mlade potpisalo je memorandum o strateškom razumijevanju i strateškoj saradnji sa Udruženjem „Prijateljice obrazovanja Amica Educa” Tuzla.

Ivona Erdeljac, program direktorica ovog udruženja u svom obraćanju je rekla:
„Amica Educa je udruženje koje već 25 godina kontinuirano radi na edukaciji, psihofizičkoj podršci i savjetovanju ranjivih društvenih grupa ostvarujući pozitivan utjecaj na mentalno i socijalno zdravlje djece, mladih i odraslih. Kako bi odgovorili na aktuelne potrebe građana Tuzlanskog kantona započeli smo sa realizacijom projekta „Mladi agenti društvenih promjena“. Cilj projekta je povećati uključenost mladih u društvene promjene fokusirajući se na izazove vezane za mentalno zdravlje, rodnu ravnopravnost i izgradnju nenasilnog okruženja.“

„Planiranje, kreiranje i implementacija novih inicijativa, aktivnosti i projekata čija su ciljna grupa mladi ljudi i koji unapređuju položaj mladih ljudi u društvu samo je jedna od aktivnosti koja se planira realizovati kroz zajedničku saradnju Ministarstva i Udruženja Amica Educa“, izjavio je ministar Zlatan Muratović.
Kroz ovakav vid saradnje Ministarstvo nastoji ukazati na potrebe koje mladi imaju ali i probleme sa kojima se oni danas susreću. Sve relevantne institucije imaju obavezu da se uključe u aktivnosti kojima se poboljšava status mladih u društvu.
0 0