Novosti

Prezentovani budući pravci rada ustanova i javnog preduzeća MKSM TK

 

02.09.2021 15:29
Slika
 
Danas je održan sastanak koji je organiziralo Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona sa direktorima ustanova i javnih preduzeća u resornoj nadležnosti. Sastanak je održala Amela Mehmedović, pomoćnik ministra za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, a sastanku su prisustvovali i Tatjana Sirćo, sekretar ministarstva i Selma Bešić Čerkezović, stručni savjetnik za kulturu. Sasatanak je bio prilika za upoznavanje i prezentiranje trenutnog stanja i budućih pravaca rada.  

Pomoćnik ministra je nakon uvodnog izlaganja dala priliku  direktorima da ukratko istaknu izazove u radu sa kojima se ustanove i javno preduzeće kojima rukovode susreću, kao i najbitnije aktivnosti koje se do kraja godine planiraju realizirati. Također je istakla da smatra neophodnim nastaviti aktivnosti na koordinaciji rada resornih ustanova i javnog preduzeća, kako bi se njihov rad učinio vidljivijim, a sve u cilju podizanja nivoa kulturne djelatnosti na Tuzlanskom kantonu.

Svi učesnici sastanka su istakli da je saradnja sa resornim Ministarstvom i ministrom Zlatanom Muratovićem na zavidnom nivou, a bitno je napomenuti da su same ustanove i javno preduzeće u sinergiji i realizuju mnogobrojne zajedničke aktivnosti, od kojih su mnoge prepoznatljive na području Tuzlanskog kantona i šire.
0 0