Novosti

Dozvoljen rad sportskih i rekreacijskih centara

 

18.05.2020 14:27
Slika
 

Federalni štab civilne zaštite dana 14.05.2020. godine donio je niz naredbi, među kojima i naredbe koje se odnose na oblast kulture i sporta.

Kako je donesen veliki broj naredbi koje se direktno ili indirektno odnose na sportske kolektive i ustanove kulture, te da je licima koja nisu uključena u sami proces donošenja odluka o navedenim pitanjima veoma teško zaključiti koje se sve mjere odnose na njih, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade je predložilo da se donese jedan akt u kojem bi učesnici u oblasti sporta i kulture imali informaciju o mjerama koje su još uvijek važeće na području našeg kantona i kojih treba da se pridržavaju prilikom organizovanja javnih okupljanja. To se prije svega odnosi na obaveze kao što su npr. formiranje punktova, korištenje dezinfekcionih sredstava, organizacija sportskih ili kulturnih manifestacija, trenažni proces i slično.

S tim u vezi, Ministarstvo je proslijedilo upit Kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona o mjerama kojih treba da se pridržavaju sportske organizacije, ostali učesnici u oblasti sporta i ustanove kulture. Odgovor Kantonalne uprave civilne zaštite i Naredbu kojom je dozvoljen rad sportskih i rekreacijskih centara možete pogledati u nastavku.

 

 

MINISTARSTVO ZA KULTURU, SPORT I MLADE

 

 

0 0