Novosti

Obavještenje o usvajanju nacrta Zakona o zaštiti kulturne baštine

 

23.10.2019 10:13
Slika
 

Skupština Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 18.10.2019. godine prihvatila Nacrt Zakona o zaštiti kulturne baštine, koji je stavila na javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Molimo sve zainteresovane aktere da dostave eventualne prijedloge, primjedbe i sugestije na Nacrt Zakona o zaštiti kulturne baštine na e-mail adresu: mksm@tk.kim.ba

0 0