Informacije iz oblasti kulture

Saradnja između arhivske službe Bosne i Hercegovine i arhivske službe R Turske

 

22.09.2020 11:41
Slika
 

U prostorijama Arhiva Bosne i Hercegovine u Sarajevu dana 14.9.2020. godine upriličeno je potpisivanje ugovora o preuzimanju skenera za digitalizaciju arhivske građe. Ugovor je u ime Arhiva Tuzlanskog kantona potpisao Omer Zulić, v.d. direktor Arhiva Tuzlanskog kantona, a radi se o saradnji koja je započela 2017. godine i koja ima za cilj digitalizaciju arhivske građe osmanske provenijencije pohranjene u bosanskoheregovačkim arhivima. U sklopu projekta, koji je potpisan između državnih arhiva Republike Turske i Bosne i Hercegovine, od strane Turske obezbjeđeni su skeneri za digitalizaciju, koji će ostati u trajnom vlasništvu bosanskoheregovačkih arhiva, te će se nakon digitalizacije arhivske građe osmanske provenijencije koristiti i za digitalizaciju druge prioritetne građe. Skeneri su uručeni: Arhivu Bosne i Hercegovine, Arhivu Tuzlanskog kantona, Arhivu RS-a, Arhivu Unsko-sanskog kantona, Historijskom arhivu Sarajevo, Arhivu Hercegovačko-neretvanskog kantona, Kantonalnom arhivu u Travniku. Projekat se realizuje preko Arhiva Bosne i Hercegovine i Turske razvojne agencije TIKA, a  trenutno je u toku prva faza projekta.  Po okončanju aktivnosti na digitalizaciji, uslijedit će uzvratne posjete i razmjena iskustava eksperata iz Turske i Bosne i Hercegovine, te prevođenje digitaliziranih zapisa osmanske provenijencije na turski jezik, što će olakšati dalje prevođenje na BHS jezik i korištenje arhivskih izvora za historijska i druga naučna istraživanja.

0 0