Informacije iz oblasti sporta

Sistemski pristup nagrađivanju i stipendiranju u oblasti sporta

 

29.07.2020 11:02
Slika
 
Vlada je danas po prvi puta utvrdila uslove i kriterije za dodjelu nagrade i stipendije u sportu Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom precizirane su osobe kojima se mogu dodijeliti nagrade i stipendije, sportski rezultati za koje se dodjeljuju nagrade i stipendije, te je definiran postupak, način dodjeljivanja i iznos nagrada i stipendija za ostvarene sportske rezultate.

Konačni cilj je da se podsticajno i selektivno utječe na razvoj sporta i sportskih dostignuća na području Kantona. U dosadašnjoj praksi nisu postojali kriteriji koji su definisali prava na dodjelu nagrade i stipendije za ostvarene sportske rezultate. Povremeno su se donosile odluke za dodjelu sredstava u zavisnosti od namjene planiranih sredstava u budžetu za svaku fiskalnu godinu.

Kriterijima je predviđeno nagrađivanje i stipendiranje sportista koji su ostvarili vrhunske, zapažene i perspektivne sportske rezultate, te se po prvi puta nagrađuju rezultati specijalne olimpijade.

Predviđeno je i nagrađivanje školskih sportskih rezultata na zvaničnim školskim takmičenjima organizovanim na području Tuzlanskog kantona i na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Analizirajući stanje u sportu Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade je mišljenja da ovakav pristup koji se ogleda u jasno definisanim kriterijima, utvrđenim u formi općeg akta, može stimulativno djelovati na sportiste, te predstavlja sistemski pristup kojim se počinju rješavati problemi u sportu.
0 0