Informacije iz oblasti sporta

SLIJEDEĆE SEDMICE JAVNI POZIV ZA SPORTSKE ORGANIZACIJE I STIPENDIJE ZA 2020.GODINU

 

18.09.2020 12:46
Slika
 

Vlada Tuzlanskog kantona je, na sjednici održanoj dana 15.09.2020. godine, donijela odluku kojom je utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava za oblast tjelesne kulture i sporta za 2020. godinu. Sredstva koja su već ranije planirana rebalansom Budžeta za 2020.godinu u iznosu od 705.000,00 KM, a postupak raspodjele tih sredstava utvrđen ovom odlukom, dodjeljivat će se za namjene sufinansiranja vrhunskog sporta, kvalitetnog sporta, sporta lica sa invaliditetom, sportske rekreacije, sportskog odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite sportista, pružanje usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa u oblasti sporta i sufinansiranje organizacija sportskih manifestacija. Također, određeni dio sredstava namijenjen je za nagrađivanje i stipendiranje u sportu koje će se vršiti u skladu sa ranije donesenom Odlukom o uslovima i kriterijima za dodjelu nagrade i stipendije u sportu Tuzlanskog kantona. Obje odluke dostupne su na stranici Ministarstva za kulturu, sport i mlade i stranici Vlade Tuzlanskog kantona. Kriterijima je utvrđen i način dodjele sredstava Sportskom savezu TK i Sportskom savezu osoba sa invaliditetom TK, a što je definisano odredbama Zakona o sportu.

U odnosu na raniji period i dosadašnji način dodjele sredstava namijenjenih za sportske organizacije, ove godine je po prvi puta napravljen prijedlog bodovanja odnosno kreirani su mjerljivi kriteriji. Kriteriji koji se boduju detaljno su navedeni u usvojenoj odluci, a neki od njih su učešće i pripreme na olimpijskim igrama, svjetskim i evropskim prvenstvima, međunarodnim ligaškim takmičenjima u kolektivnim sportovima i međunarodnim takmičenjima za pojedinačne sportove na kojima se ostvaruje norma za olimpijske igre, mediteranske igre, balkanska prvenstva, dva najviša ranga takmičenja organizovanim u BiH, ali i vrednovanje priprema i učešća u omladinskim kategorijama. Pored ovih kriterija vrednuju se ostvareni rezultati na ovim takmičenjima, broj članova u državnoj reprezentaciji seniorske i omladinskih kategorija, broj selekcija koja su uključena u redovna takmičenja, broj aktivnih/registrovanih sportista kluba. Veliku vrijednost ima i sam kvalitet projekta. Posebni kriteriji se odnose i na „Sport za sve“ u koji je uključena sportska rekreacija, sportski odgoj i obrazovanje i zdravstvena zaštita sportista, ali i kriteriji za organizaciju sportskih manifestacija. Ispunjavanje kriterija definisanih odlukom sportske organizacije će dokazivati određenom dokumentacijom koja će biti navedena u Javnom pozivu i aplikacijskim obrascima na osnovu kojih će sportske organizacije predlagati svoje projekte ili programe.

Ministarstvo je ove godine napravilo izmjene i u načinu podnošenja aplikacija, koja se odnosi upravo na pomenute obrasce. Naime, za razliku od dosadašnje prakse procedura je pojednostavljena na način da će korisnici u zavisnosti od namjene projekta ili programa sa kojim apliciraju popuniti samo jedan odgovarajući aplikacijski obrazac. U tekstu obrazaca odgovara se na niz pitanja, a dokaz tačnosti datih podataka koji se treba dostaviti je takođe naveden u tekstu aplikacijskih obrazaca.

Aplikacijski obrasci nalaze se na web stranici Vlade Kantona www.vladatk.gov.ba i Ministarstva www.mksmtk.gov.ba, i to:

-          Aplikacijski obrazac 1 – Vrhunski, kvalitetni sport i sport lica sa invaliditetom,

-          Aplikacijski obrazac 2 – Sport za sve,

-          Aplikacijski obrazac 3 – Sportske manifestacije i

-          Aplikacijski obrazac 4 – Pružanje usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa.

 

Sredstva za dodjelu stipendija će se takođe dodjeljivati putem Javnog poziva za dodjelu sportskih stipendija za 2020. godinu, a pravo na dodjelu stipendije ima:

  1. a) sportista koji je ostvario zapažene ili perspektivne sportske rezultate ili sportske rezultate specijalne olimpijade,
  2. b) sportista- učenik.

 

JAVNI POZIV za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2020. godinu i Javni poziv za dodjelu sportskih stipendija za 2020. godinu biće objavljeni u narednih nekoliko dana u Dnevnom avazu i na web stranici Vlade Kantona www.vladatk.gov.ba i Ministarstva www.mksmtk.gov.ba.

Sve dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona Ministarstva za kulturu, sport i mlade: 035 369 410 i 035 369 352.

0 0