Novosti

620.000 KM za projekte podrške mladima

 

07.04.2022 11:52
Slika
 
Vlada Tuzlanskog kantona održala je 5. redovnu sjednicu, na kojoj je donijela Odluku kojom utvrđuje uslove, kriterije i postupak raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Podrška mladima u ukupnom iznosu od 620.000 KM. Od ovog iznosa, 125.000 KM je predviđeno za program subvencioniranja kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih, 100.000 KM za subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama, a 380.000 je planirano omladinskim udruženjima sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona, Investicijskoj fondaciji IMPAKT i udruženjima i fondacijama za projekte namijenjene mladima. Za ugovorene i druge posebne usluge po postupku javne nabavke koju provodi Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona planirano je 15.000 KM. U odnosu na prethodnu godinu, u budžetu za 2022. godinu planirana je realizacija novog programa finansiranja i sufinansiranja projekata neprofitnih organizacija za projekte iz Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona 2020-2024. i Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021-2027.godine. Također, Program IMPAKT inkubatori poslovnih ideja je u odnosu na 2021. godinu proširen te će se umjesto na području pet jedinica lokalne samouprave, realizovati u 10 općina i gradova u Tuzlanskom kantonu.
0 0