Novosti

Dogovor o aktivnostima javnih ustanova u oblasti kulture TK u obilježavanju sjećanja na genocid u Srebrenici

 

25.06.2024 15:01
Slika
 

U Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona održan je sastanak sa direktorima javnih ustanova u oblasti kulture kojima je osnivač/suosnivač Tuzlanski kanton, kao i resornog javnog preduzeća.

Tema sastanka su aktivnosti na obilježavanju sjećanja na počinjeni genocid nad Bošnjacima zaštićene zone UN Srebrenica, a u skladu sa inicijativom Skupštine Tuzlanskog kantona čiji je cilj da se na sistematičan način pristupi obilježavanju navedenog datuma. S tim u vezi, prepoznat je značaj ustanova i javnih preduzeća iz oblasti kulture, kao aktera koji svojim aktivnostima mogu značajno doprinijeti održavanju kulture sjećanja, a sve u cilju da se žrtve počinjenog genocida ne zaborave, kao i da buduće generacije imaju saznanje o događaju koji je obilježio bosansko-hercegovačko društvo. 

Ustanove kulture i javno preduzeće u resornoj nadležnosti su i do sada organizovale razne aktivnosti i događaje kojima su dale značajan doprinos obilježavanju sjećanja na počinjeni genocid nad Bošnjacima zaštićene zone UN Srebrenica, ali ovom prilikom je ta uloga definisana i formalizovana kroz utvrđivanje prijedloga za uvrštavanje istih u Uredbu o utvrđivanju Kalendara aktivnosti u institucijama Tuzlanskog kantona u cilju sistematskog obilježavanja kulture sjećanja na genocid nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni UN Srebrenica.

0 0