REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE „PODRŠKA MLADIMA“ U 2022.GODINI ZA PROJEKTE OMLADINSKIH UDRUŽENJA I PROJEKTE UDRUŽENJA I FONADACIJA NAMJENJENE MLADIMA

Obavještavaju se korisnici sredstava da će naknadno biti obaviješteni o terminu potpisivanja ugovora
0 0