Novosti

Federalno ministarstvo kulture i sporta raspisalo javni poziv za dodjelu sredstava

 

13.04.2023 13:34
Slika
 

Federalno ministarstvo kulture i sporta je objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu za transfere:

 

TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLJEĐA

TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH

TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU

TRANSFER ZA MLADE

TRANSFER ZA INSTITUCIJE ZNANOSTI I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

 

Detaljne informacije o javnom pozivu kao i odgovarajući prijavni obrasci za svaki od transfera su dostupni na web-portalu Federalnog ministarstva kulture i sporta: 

https://fmks.gov.ba/financiranje/javni-pozivi-i-konkursi

Rok za dostavljanje prijava je 25. 04. 2023. godine.

 

0 0