Informacije iz oblasti kulture

Informacije od strane Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine

 

09.04.2021 16:09
Slika
 
Ministarstvo civilnih poslova putem svoje web stranice http://www.mcp.gov.ba/ informiše javnost o sadržajima iz područja svoje nadležnosti.

Državna komisije Bosne i Hercegovine za saradnju sa UNESCO-m ima svoju podstranicu u okviru navedene web stranice http://unescobih.mcp.gov.ba/default.aspx?template_id=76&pageIndex=1 koja pruža informacije koje se odnose na aktivnosti i rad Komisije, te konkurse, nominacije, publikacije i projekte, kao i sve ostale aktuelnosti iz djelokruga rada UNESO – a u Bosni i Hercegovini.

Također napominjemo da je aktivna i posebna web stranica https://www.stecciwh.org/ koja pruža relevantne informacije u vezi sa stećcima, srednjovjekovnim nadgrobnim spomenicima, koji su uvršteni na UNESCO – vu Listu svjetske baštine. Stranica pruža informacije o nekropolama koje se nalaze u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori.
 
0 0