Poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton za 2019. godinu
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade poziva neprofitne organizacije, privatna preduzeća i poduzetnike, kao i niže nivoe vlasti da podnesu zahtjeve za dodjelu sredstava za Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton za 2019. godinu.

Za navedene namjene planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 120.000,00 KM, a raspodjela sredstava za sufinansiranje programa/projekata manifestacija kulture od interesa za Tuzlanski kanton, će se vršiti u skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010003 - Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton.

Navedenim sredstvima će se vršiti sufinansiranje pojedinačnh programa/projekata pravnih lica koja organizuju tradicionalne i druge značajne pozorišne, književne, muzičko-scenske, muzičke, plesne, muzejske, likovne, galerijske i arhivske manifestacije, tribine, simpozije i programe, ukoliko projekti koji se kandiduju ispunjavaju jedan ili više od sljedećih uslova:

1. afirmišu kulturu, kulturno stvaralaštvo i kulturno-historijsko naslijeđe Tuzlanskog kantona i doprinose njegovom očuvanju,
2. uključuju programe međunarodne saradnje,
3. znače obilježavanje godišnjica rada ustanova kulture i obrazovanja,

Finansijski se neće podržati programi/projekti:

1. koji su zasnovani isključivo na ostvarivanju vjerskih ciljeva,
2. koji su bazirani na promociji aktivnosti političkih stranaka,
3. podnosilaca zahtjeva sa sjedištem izvan Tuzlanskog kantona,
4. kojima se podrazumijeva finansiranje plaća (bruto i neto lični dohodak) i osnovne djelatnosti,
5. koji su prethodno sufinansirani iz Budžeta Tuzlanskog kantona u 2019. godini,
6. kojima se podrazumijeva finansiranje adaptacije, rekonstrukcije, investiciono ulaganje u obnovu objekata, isključivo kupovina opreme i slično,
7. javne ustanove, čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona,
8. podnosilaca zahtjeva koji nisu dostavili izvještaj, sa kompletnom dokumentacijom, kojom se dokazuje da su sredstva, dobijena u prethodnoj godini, od Vlade Tuzlanskog Kantona ili Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) namjenski utrošena,
9. koji se neće realizovati u 2019. godini.

Podnosilac zahtjeva može predložiti jedan program/projekat za sufinansiranje u okviru manifestacija kulture od interesa za Tuzlanski kanton, za koji se može dodijeliti maksimalno 5.000,00 KM.

Prijavni obrazac sa popisom propratne dokumentacije, kao i format izvještaja o utrošku sredstava možete preuzeti ovdje. Popunjeni obrazac sa propratnom dokumentacijom se predaje putem pošte ili na pisarnicu Zajedničkih službi kantonalnih organa na adresu Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Rudarska 65, 75 000 Tuzla. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 035/369-409 i 035/369-352 ili putem e-mail adrese: mksm@tk.kim.ba
0 0