Informacije iz oblasti sporta

Ministar Damir Gazdić pokrenuo rad Školskog sportskog saveza Tuzlanskog kantona

 

08.05.2023 08:40
Slika
 
U Ministarstvu za kulturu, sport i mlade, u petak, 05.maja, održan je sastanak između predstavnika Sportskog saveza Tuzlanskog kantona, Školskog sportskog saveza Tuzlanskog kantona i Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, na kojem se razgovaralo o unapređenju i poboljšanju uslova školskog sporta, konkretno sportskih takmičenja koja se organizuju u školama.

Ministar Gazdić tom je prilikom predstavio dosadašnje aktivnosti koje su rezultirale ponovnim uspostavljanjem rada Školskog sportskog saveza Kantona čija uloga je da u saradnji sa Sportskim savezom Kantona organizuje školska sportska takmičenja i druge vidove školskog sporta na području Kantona.

Svi akteri u realizaciji školskih sportskih takmičenja će u narednom periodu imati jasno zacrtane ciljeve, a u saradnji sa Pedagoškim zavodom radiće se na uvrštavanju ovog takmičenja u kalendar takmičenja i ostvarivanje jednakih prava za djecu koja se bave sportskim aktivnostima.
Prisutni predstavnici su pokazali entuzijazam i volju, a posebnu ulogu u daljim aktivnostima će imati koordinacija u radu između Školskog sportskog saveza i Sportskog saveza Tuzlanskog kantona.

Ministarstvo je u budžetu obezbijedilo sredstva neophodna za realizaciju školskih sportskih takmičenja, kao i sredstva za jednokratne stipendije za učenike škola koje budu prvoplasirane na Malim olimpijskim igrama.
MINISTARSTVO ZA KULTURU, SPORT I MLADE
0 0