Novosti

Ministar za kulturu, sport i mlade Damir Gazdić u posjeti SKPC ,,Mejdan“ Tuzla

 

03.04.2024 15:09
Slika
 

Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić sa saradnicima posjetio je SKPC ,,Mejdan“ Tuzla. Direktor Edin Buševac je informisao delegaciju o aktivnostima centra, te planiranim rekonstruktivnim radovima i ulaganjima u objekat. Poseban akcenat stavljen je na prostor kuglane koji je pretrpio velike štete usljed poplava i kojeg je potrebno prioritetno rekonstruisati. Tokom obilaska Mejdana, ministar je izrazio zadovoljstvo rezultatima dosadašnjih sanacionih aktivnosti koje Ministarstvo kulture, sporta i mladih kontinuirano finansijski podržava.Ministar Gazdić je istakao da  i u narednom periodu će podržati rad SKPC ,, Mejdan“ koji se smatra centrom odvijanja sportsko-kulturnih događaja Tuzlanskog kantona.

0 0