Informacije iz oblasti kulture

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo javne konkurse za dodjelu grant sredstava za oblast kulture, sporta i tehničke kulture

 

06.09.2023 13:24
Slika
 
Obavještavamo sve zainteresovane da su na web stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavljeni  sljedeći javni konkursi:

a)     Javni konkurs za raspored sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata  kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu;

b)    Javni konkurs za raspored sredstava iz tekućeg granta "Međunarodna kulturna saradnja" za 2023.  godinu;

c)     Javni konkurs za raspored sredstava iz tekućeg granta “Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini” za 2023. godinu ;

d)    Javni konkurs za raspored sredstava iz tekućeg granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZONT” za 2023. godinu;

e)     Javni poziv za dodjelu sredstava namjenjenih za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2023. godinu;
 Tekst javnog konkursa i pripadajući obrasci za svaki tekući grant može se preuzeti na web stranici:  http://mcp.gov.ba/Publication/Category/konkursi?category=2 
0 0