Novosti

Ministarstvo raspisalo javne oglase za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova upravnih odbora

 

28.08.2023 13:38
Slika
 
Obavještavamo sve zainteresovane da je Ministarstvo za kulturu sport i mlade Tuzlanskog kantona raspisalo Javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona i Javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona. Javni oglasi su u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 12/03, 34/03 i 65/13) raspisani u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 65/23 i u dnevnim novinama „Večernji list“, objavljenim dana 25.08.2023. godine.
0 0