OBAVJEŠTENJE

Skupština Tuzlanskog kantona je donijela Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 19/21), te je ne poziciji 32010003 – Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton došlo do povećanja sredstava u iznosu od 50.000,00 KM. Uzimajući u obzir broj do sada zaprimljenih zahtjeva, kao i traženi iznos sredstava, odlučeno je da sva dodatno odobrena sredstva budu usmjerena na sufinansiranje programa/projekata manifestacija kulture.

S tim u vezi, obavještavamo sve zainteresovane da je Vlada Tuzlanskog kantona donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupaka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010003 – Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton broj: 02/1-36-5952-5/21 od 09.11.2021. godine, kojom je iznos za sufinansiranje programa/projekata manifestacija kulture povećan sa 115.000,00 KM na 165.000,00 KM. Odlukom je također propisano da se podnosiocu zahtjeva za sufinansiranje programa/projekta manifestacija kulture može dodijeliti maksimalno do 10.000,00 KM, dok je do sada bilo propisano da se maksimalno može dodijeliti do 7.000,00 KM, a podnosioci zahtjeva ukoliko žele mogu podnijeti dopunu zahtjeva na korigovanom Obrascu I – Prijavni obrazac za programe/projekte manifestacija kulture.
0 0