Obavještenja i rezultati

Obavještenje o raspodjeli finansijskih sredstava za sufinansiranje programa/projekata manifestacija kulture i programa/projekata izdavačke djelatnosti

 

20.09.2023 14:16
 
Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 10/18) i člana 9. stav (2) Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010003 – Podrška u oblasti kulture („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/22 i 15/22) broj: 02/1-36-5992-1/22 od 29.03.2022. i broj:02/1-36-5992-3/22 od 29.07.2022.godine, u vezi sa Odlukom Komisije o utvrđivanju prijedloga o odobravanju finansijskih sredstava, korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava za sufinansiranje manifestacija kulture i programa/projekata izdavačke djelatnosti broj: 11/1-36-5992-6/22 od 13.09.2022. godine, Ministar donosi

O D L U K U
o odobravanju finansijskih sredstava, korisnicima, iznosima i namjeni
finansijskih sredstava za sufinansiranje manifestacija kulture i programa/projekata izdavačke djelatnosti
0 0