Javni Pozivi Mladi

Obavještenje o usvajanju Odluke o uslovima, kriterijima i postupku za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Podrška mladima za 2021. godinu

 

26.03.2021 13:16
Slika
 

Na sjednici održanoj 23.03.2021. godine Vlada je utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Podrška mladima. Za realizaciju pet predviđenih oblika podrške planirano je ukupno 330.000,00 KM.

 

Planirano je da ove godine Vlada podrži mlade osobe subvencioniranjem kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje, subvencioniranje troškova za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama, finansiranjem i sufinansiranjem projekata omladinskih udruženja koji će imati za cilj unapređenje položaja mladih i jačanje omladinskog aktivizma u Tuzlanskom kantonu, rad kantonalnog vijeća mladih u smislu plaćanja prikladnog prostora za mlade,rad sa mladima i omladinske aktivnosti, kao i osiguranje i plaćanje troškova njegovog održavanja, te podršku omladinskom poduzetništvu na području Tuzlanskog kantona.

 

U odnosu na prethodnu godinu, ove godine Vlada je predvidjela novi oblik podrške, a radi se o saradnji sa Investicijskom fondacijom „Impak" u pogledu realizacije i daljeg razvoja programa podrške poduzetništvu na području nerazvijenih/manje razvijenih lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona. Ovaj projekat podržala je i Vlada Švicarske, a radi se o inkubatorima poslovnih ideja na području Tuzlanskog kantona sa ciljem pružanja podrške očuvanju postojećih poduzetnika, te pružanja podrške samozapošljavanju nezaposlenih mladih lica odnosno osnivanju i radu njihovih poslovnih subjekata. Ovaj projekat je prvi u nizu koji će se realizovati u ovoj godini kada je u pitanju realizacija projekata sa pozicije Podrška mladima, a korisnici koji budu zainteresovani moći će se informisati o kriterijima putem web stranica www.vladatk.kim.ba i www.mksmtk.kim.ba.

 

Javni pozivi za druge oblike podrške mladima kao što su: subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih, subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama i finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja koji će imati za cilj unapređenje položaja mladih i jačanje omladinskog aktivizma u Tuzlanskom kantona planirani su za drugu polovinu godine.

 

U prilogu se nalazi usvojena Odluka sa pratećim obrascima.

0 0