Objavljeni javni pozivi za učešće u Impakt inkubatoru poslovnih ideja u 5 lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona

Slika
U okviru sveobuhvatnog programa podrške razvoju poduzetništva mladih „IMPAKT inkubator poslovnih ideja na području Tuzlanskog kantona“ kojeg sprovode Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Investicijska fondacija Impakt, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona te 10 jedinica lokalne samouprave Tuzlanskog kantona: Tuzla, Gračanica, Lukavac, Banovići, Čelić, Doboj Istok, Kalesija, Kladanj, Teočak i Sapna, 21.04.2022. godine objavljeni su javni pozivi za učešće u programu za područje 5 općina: Banovići, Sapna, Teočak, Doboj Istok i Čelić.

Tekstove javnih poziva možete pronaći na slijedećim linkovima:

Doboj Istok: https://impakt.ba/bih/javni-poziv-za-ucesce-u-impakt-inkubatoru-poslovnih-ideja-opcina-doboj-istok/ 

Sapna: https://impakt.ba/bih/javni-poziv-za-ucesce-u-impakt-inkubatoru-poslovnih-ideja-opcina-sapna/ 

Čelić: https://impakt.ba/bih/javni-poziv-za-ucesce-u-impakt-inkubatoru-poslovnih-ideja-opcina-celic/ 

Banovići: https://impakt.ba/bih/javni-poziv-za-ucesce-u-impakt-inkubatoru-poslovnih-ideja-banovici-2/ 

Teočak: https://impakt.ba/bih/javni-poziv-za-ucesce-u-impakt-inkubatoru-poslovnih-ideja-teocak-2/ 

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program podrške kako osnivanju novih tako i podršci postojećim biznisima  koji su registrovani u posljednjih godinu dana od strane mladih na području Tuzlanskog kantona. Program obuhvata sljedeće komponente:

  1.  Preduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje preduzetničkih vještina , prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
  2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
  3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne ideje
  4. Stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Tokom trajanja javnih poziva za sve zainteresirane mlade sa područja navedenih općina biti će organizirane i informativne radionice o programu koje će ujedno biti prilika za razgovor o poslovnim prilikama kao i resursima koje mladima stoje na raspolaganju u implementaciji njihovih poduzetničkih poduhvata.

Informativne radionice biti će organizirane prema slijedećem rasporedu:

  • Informativna radionica o IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja Čelić – srijeda 27.04.2022. godine sa početkom u 10.00 h, sala za sjednice Općinskog vijeća Čelić
  • Informativna radionica o IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja Teočak – četvrtak 28.04.2022. godine sa početkom u 10.00 h, Bosanski kulturni centar Teočak - sala za sjednice Općinskog vijeća Teočak
  • Informativna radionica o IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja Sapna – četvrtak 28.04.2022. godine sa početkom u 14.00 h, sala za sjednice Općinskog vijeća Sapna
  • Informativna radionica o IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja Doboj Istok – četvrtak 28.04.2022. godine sa početkom u 14.00 h, sala za sjednice Općinskog vijeća Doboj Istok
  • Informativna radionica o IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja Banovići – četvrtak 05.05.2022. godine sa početkom u 10.00 h, JU Biblioteka Banovići - sala za sjednice Općinskog vijeća Banovići.

Ovim putem pozivaju se svi mladi sa područja navedenih općina da prisustvuju prezentaciji/radionici.
0 0