Informacije iz oblasti kulture

ODRŽAN SASTANAK SAVJETA ZA KULTURU

 

02.06.2023 08:00
Slika
 
Dana, 01.06.2023. godine održan je sastanak Savjeta za kulturu Tuzlanskog kantona na kojem je prisustvovao i ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić. Ministar se upoznao sa radom Savjeta za kulturu i sa prijedlozima koje su dostavili, te je usaglašeno da se pokušaju iznaći Zakonska i finansijska rješenja za osnivanje Savremenog pozorišta za djecu i mlade, kao i da se napravi elaborat za osnivanje simfonijskog orkestra. Ministar Gazdić je razgovarao sa članovima Savjeta i o stanju u oblasti kulture na Tuzlanskom kantonu, te kako odvojiti profesionalizam od amaterizma u kulturi Tuzlanskog kantona. Ministar je naglasio da će maksimalno podržati sve kvalitetne projekte u oblasti kulture našeg kantona.
0 0