Informacije iz oblasti kulture

Održana redovna godišnja Skupština KUD „Litva“ Banovići 

 

13.03.2023 14:59
Slika
 
Održana je redovna godišnja Skupština Kulturno umjetničkog društva „Litva“ Banovići na kojoj je razmatran i prihvaćen Izvještaj o radu KUD-a za 2022. godinu sa finansijskim izvještajem. Skupština je bila prilika i da se napravi kratak osvrt na prvu godinu rada nove uprave koja je imenovana u februaru mjesecu 2021. godine. . Društvo je sudjelovalo u velikom broju kulturnih manifestacija, kako na području općine Banovići (u povodu Dana Općine, Dana rudara, bajramski koncert i sl.) tako i u drugim mjestima.

Na održanoj Skupštini predstavljen je i plan rada za naredni period u kome će se, kako je kazano, raditi na uključivanju većeg broja članova, posebno mladih, i to kroz folklorne sekcije u osnovnim školama.

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona je osiguralo finansijska sredstva za kupovinu 32 narodne nošnje. KUD „Litva“ je od posebnog značaja za Tuzlanski kanton jer baštini i njeguje kulturnu tradiciju naroda Bosne i Hercegovine.
0 0