Otvoren poziv za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima

Evropski upravni odbor za mlade (CDEJ) objavio je poziv za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima u 2. semestru 2023. godine kao dio programa „Mladi za demokratiju“.
Studijske sesije za Vijeće Evrope predstavljaju važan način povezivanja mladih ljudi sa programom Mladi za demokratiju, kao i sredstvo podrške omladinskim organizacijama i mrežama, posebno pokrivanjem troškova aktivnosti i pružanjem obrazovne podrške.

Rok za prijavu je 15. oktobar 2022. godine, a prijave je potrebno dostaviti na e-mail eyc.studysessions@coe.int

Više informacija možete pronaći na stranici: https://www.coe.int/en/web/youth/-/call-for-activities-to-be-held-in-co-operation-with-the-european-youth-centres-in-strasbourg-and-budapest-2nd-semester-2022 
0 0