Informacije iz oblasti kulture

Posjeta JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona

 

08.09.2021 15:21
Slika
 
Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Zlatan Muratović je sa svojim saradnicima Amelom Mehmedović, pomoćnikom za kulturu, Tatjanom Sirćo, sekretarom i Selmom Bešić Čerkezović, stručnim savjetnikom za kulturu boravio u posjeti Javnoj ustanovi Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona. Skupština Tuzlanskog kantona je u oktobru 2020. godine donijela Zakon o zaštiti kulturne baštine, dok je Ministarstvo u 2021. godini donijelo provedbene propise vezane za pomenuti zakon, čime je stvoren pravni okvir da navedena ustanova u punom kapacitetu obavlja svoju djelatnost.

Tom prilikom je ministar Muratović sa direktorom Zavoda i zaposlenicima razgovarao o stanju u Zavodu, kao i ciljevima i pravcima budućeg rada, dok je direktor Zavoda Kemal Nurkić posebno istakao najbitnije aktivnosti koje se poduzimaju na zaštiti kulturne baštine u skladu sa novim propisima, a vezane su za sanaciju Barutane na Gradini u Tuzli, istraživanje i uređenje nekropole stećaka u Snježnici i valorizaciju praistorijskih crteža u Djevojačkoj pećini u Kladnju, te obilježavanje nacionalnih spomenika na području Tuzlanskog kantona postavljanjem informacionih ploča.

Ministar je ujedno iskoristio priliku da istakne značaj postojanja i djelovanja Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, koja je ujedno i ustanova u resornoj nadležnosti te istakao bitnost očuvanja kulturne baštine i njene perspektive u razvoju kulturnog turizma, a posebno je apostrofirao opredjeljenje Ministarstva da unaprjeđuje kulturnu djelatnost na području Tuzlanskog kantona.
0 0