Informacije iz oblasti sporta

Posjeta ministara Fakultetu za tjelesni odgoj i sport

 

26.02.2021 16:45
Slika
 
Ministar Zlatan Muratović i pomoćnik ministra za sport i mlade Lejla Elezović su danas (26.02.2021, petak) na Poziv Fakulteta za tjelesni odgoj i sport, posjetili Fakultet i učestvovali na sastanku sa temom prepoznavanja prostora za zajedničko djelovanje na osiguravanju uslova za razvoj sporta, povezivanja teorije i prakse, a sve u svijetlu dugotrajno otežanog funkcioniranja u oblasti sportske prakse zbog pandemije.

Domaćin sastanaka je bio Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, uz predstavnike ministartsva za kulturu, sport i mlade, interresornu grupu predstavnika Vlade Tuzlanskog kantona činili su  ministar obrazovanja i nauke Elvis Baraković i ministar zdravstva Božo Jurić.

Predstavnici vlade Tuzlanskog kantona obišli su prostor Centra za istraživanje u sportu, prisustvovali su potpisivanju Sporazuma o suradnji Fakulteta za tjelesni odgoj i sport i Atletskog kluba „Sloboda – Tehnograd“, dali podršku novouspostavljenoj saradnji, a potom je organiziran radno - informativni sastanak na kojem su uz pomenute ministre prisutni bili predstavnici menadžmenta fakulteta, prof. Muris Đug i Edin Užičanin, direktorica AK Sloboda Tehnograd, Kada Delić – Selimović i dr. Amir Azabagić.

U radnom dijelu posjete, predstavnici Fakulteta su iznijeli interresornoj grupi do sada učinjene korake u segmentu naučno – istraživačkog rada na Fakultetu, sa fokusom na povezivanju teorije, istraživačkog rada i prakse. Prezentiran je pregled realiziranih programa na uređenju prostora u Kampusu Univerziteta kao i prikaz osigurane dijagnostičko – trenažne opreme i najava dolaska već ugovorene nove opreme.  

Potrebno je zajednički i sinhronizirano djelovati kako bi svi sudionici u kreiranju politike sporta, nauke u sportu kao i veze sporta i zdravlja što kvalitetnije odgovorili izazovima u funkcioniranju društva u sve složenijim uslovima, jedan je od zaključaka. Posebno je istaknuta potreba za jačanje školskog sporta.

Dogovoreni su pravci daljeg djelovanja i zakazan je novi susret za 07. April, datum kada se obilježava Svjetski dan zdravlja. Prigodni program bit će organiziran u Kampusu Univerziteta u svjetlu potvrđene važnosti bavljenja sportom i rekreacijom. „Sportsko ljeto u Kampusu Univerziteta“, najavljen je program čiji je cilj uključenje u sportsko – rekreativne programe što većeg broja učesnika različitih dobnih skupina u prostoru Kampusa univerziteta  prostora koji se kontinuiranim uređenjem sportskih terena postupno stavlja u funkciju.
0 0