Informacije iz oblasti kulture

POSJETA ZAVODU ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLJEĐA TUZLASNKOG KANTONA

 

25.04.2022 15:03
Slika
 
Danas je ministrica za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović sa pomoćnicom za kulturu Amelom Mehmedović posjetila Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona. Sa uposlenicima Zavoda razgovaralo se o uslovima rada, aktivnostima koje trenutno rade i o planiranim aktivnostima u 2022. godini. Ministrica je dala punu podršku u radu Zavoda, te dala konstruktivne savjete vezane za rješavanje određenih problema.
0 0