Informacije iz oblasti kulture

Postavljanje informacionih tabli za nacionalne spomenike

 

23.09.2021 08:05
Slika
 
Povodom obilježavanja Dana Evropskog naslijeđa, u srijedu 22. septembra 2021. godine Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK je započeo obilježavanje nacionalnih spomenika standardnim informacionim tablama koje je pripremila Komsija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.

Prva informaciona tabla postavljena je kod Turalibegove džamije u Tuzli, a u narednom periodu informacionim tablama bit će obilježeni i drugi nacionalni spomenici na području Tuzlanskog kantona. Kada je u pitanju Tuzla, u narednim danima informacionim tablama će biti obilježeno Jevrejsko groblje, Hastahana, Džindijska džamija, pokretna dobra u galeriji portreta i dr.

Podršku ovom projektu Zavoda dalo je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, a postavljanju prve table prisustvovao je i ministar mr. sc. Zlatan Muratović.
0 0