Novosti

Potpisan Aneks Sporazuma o platama u ustanovama kulture TK

 

27.03.2024 12:00
Slika
 

Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić potpisao je danas sa predsjednikom Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine – Kantonalni odbor TK Admirom Terzićem Aneks Sporazuma o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za

obračun plaće zaposlenika u ustanovama kulture Tuzlanskog kantona koji plaće i naknade primaju iz Budžeta Tuzlanskog kantona. 

Osnovni dokument potpisan je u februaru a današnji čin je usklađivanje sa tačkom I Sporazuma kojom je utvrđeno da će se obračun plaća svim zaposlenicima u ustanovama kulture TK za prvi kvartal 2024. godine vršiti po osnovici u visini od 454 KM i postojećim koeficijentima, a od 01.04.2024. godine po koeficijentima uvećanim za 8,5%.

Ustanove kulture čiji je osnivač/suosnivač Tuzlanski kantona dužne su uskladiti pravilnike o platama i druge opće akte sa odredbama Aneksa u roku od trideset dana od stupanja na snagu a bit će primjenjivan od 1. aprila 2024. godine.

0 0