Poziv svim institucijama i organizacijama za dostavljanje podataka o implemetaciji projekata koji su planirani Strategijom prema mladima 2020.-2024. godine

Na osnovu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanjem razvojem u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 32/17), i podzakonskih akata koji su proizašli iz navedenog zakona, a u svrhu identifikacije, planiranja aktivnosti i realizacije projekata koji proizilaze iz Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona 2020-2024.
Ministarstvo je izradilo tabelarni pregled projekata koji su planirani Strategijom prema mladima 2020.-2024. godine, a koji se odnose na projekte iz 2020. i 2021. godine, u okviru čega je potrebno navesti pojedinosti o projektima i koliko je sredstava planirano za njihovu realizaciju, a koliko je izvršeno. Projekti za izvršenje u 2020. i projekti za izvršenje u 2021. godini su raspoređeni prema sheetovima unutar excel dokumenta. Također, u tabeli se nalazi rubrika za projekte koji nisu predviđeni Strategijom, te ukoliko ima takvih potrebno ih je opisati i unijeti iznos planiranih sredstava u rubrike predviđene za to.

Molimo sve institucije, organizacije i druga pravna lica koji su u 2020. i u 2021.godini implementirali projekte koji su uticali na poboljšanje stanja u oblasti mladih i na realizaciju mjera usmjerenih ka ispunjenu strateških ciljeva da preuzmu dokument u prilogu, da  isti popune i da ga popunjenog proslijede na e-mail adrese: elejla@tk.kim.ba  i mksm@tk.kim.ba  , kako bi Ministarstvo izradilo izvještaj o realizovanim projektima u 2020. i 2021. godini.
Rok za dostavljanje podataka je 30.10.2022. godine.
0 0