Informacije iz oblasti mladih

Prijave za Forum mladih EU Balkan

 

06.10.2021 14:00
Slika
 
Savjet za regionalnu saradnju (RCC) u partnerstvu sa Ministarstvom vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije će biti domaćin Foruma mladih EU-Balkan, koji će se održavati od 22. do 26. novembra 2021. godine u Rimu. Organizacijski partneri Foruma su još i Regionalna kancelarija za sardnju madih (RYCO) iz Tirane, Centro Studi Politica Internazionale (Rim) i Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (Trento).

Forum će okupiti studente iz 33 zemlje, tačnije 78 studenata, 10 mentora i brojne kreatore politike iz cijele Evrope, kako bi razgovarali o zajedničkim izazovima budućnosti Evrope i punopravnog članstva Balkana u EU, te razmijenili ideje i zacrtali zajednički put za dalje djelovanje.

Prijaviti se mogu studenti sa dokaznim interesom za EU integracije i društveni aktivizam. Krajnji rok za prijave je 15. oktobar 2021. godine, a dnevni red i prijavni obrazac mogu se preuzeti na linku: https://www.eubalkanforum.org . Također, novosti u vezi Foruma su dostupne na linku: https://www.rcc.int/news/724/italy-to-host-eu-balkan-youth-forum-in-november .
0 0