Informacije iz oblasti kulture

Pristupanje Bosne i Hercegovine Programu „Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) 2021-2027.“

 

09.05.2023 07:55
Slika
 
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je proslijedilo informaciju da je Ministarstvo Pravde Bosne i Hercegovine pokrenulo proceduru pristupanja Programu „Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) 2021-2027.“, te da je u toku pribavljanje mišljenja relevantnih institucija sa krajnjim ciljem potpisivanja Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o sudjelovanju u navedenom programu do kraja 2023. godine.
Program CERV je do sada najveći, novi i centralizovani program Evropske unije kojim upravlja DG JUST i jednim dijelom Evropska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA), a koji pokriva područja dosadašnjih programa Evropa za građane, Prava, ravnopravnost i građanstvo te Daphne i sastojat će se od četiri programska područja finansiranja. Opći cilj programa je održavanje i razvoj otvorenih, na pravima utemeljenih, demokratskih, ravnopravnih i uključivih društava. Opći cilj bi se trebao postići kroz sljedeće specifične ciljeve, koj su ujedno i programske oblasti:

  1.  zaštita i promovisanje vrijednosti Evropske unije (oblast: vrijednosti Unije):
  2. promocija prava, nediskriminacije i jednakosti (oblast: ravnopravnost prava i ravnopravnost spolova);
  3. promocija građanskog učešća i učešća u demokratskom životu (oblast: angažman i učešće građana);
  4. suzbijanje nasilja (oblast: Daphne).

Bosna i Hercegovina, kao pridružena država ima pravo učešća u svim oblastima, osim tematske oblasti „Zaštita i promovisanje vrijednosti Evropske unije“, koja je rezervisana samo za države članice Evropske unije. Orjentacioni kalendar objave CERV programa 2023-2024 je dostupan na sljedećem linku:
https://commission.europa.eu/system/files/2022-12/indicativeplanningcerv2023-24calls-final.pdf 

Aplikanti iz Bosne i Hercegovine koji planiraju aplicirati na pozive objavljene u 2023. godini trebaju imati u vidu činjenicu da ukoliko Bosna i Hercegovina ne potpiše Sporazum između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o sudjelovanju u CERV programu do momenta potpisivanja ugovora kojim se dodjeljuje grant za odobrene projekte, da aplikantima iz Bosne i Hercegvine neće biti dodijeljeni grantovi, ali će isti imati mogućnost nastaviti učešće u odobrenom projektu sa drugim partnerskim organizacijama kojima je grant odobren.

Detaljne informacije o učešću u CERV programu dostupne su na linku:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/how-to-participate/1 
0 0