Novosti

Radna verzija Trogodišnjeg plana rada Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK za period 2022-2024. godine

 

15.10.2021 09:54
Slika
 
Pozivamo sve vaninstitucionalne aktere da se očituju na Radnu verziju Trogodišnjeg plana rada Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK za period 2022-2024. godine koji će ostati objavljen 10 dana od dana objave na ovoj web stranici.

Nakon provedenih konsultacija ovo Ministartsvo će sačiniti konačnu verziju dokumenta i dostaviti Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona..
0 0