REZULATATI JAVNOG POZIVA ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 32010004 – PODRŠKA MLADIMA U 2022. GODINI ZA SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA KREDITE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH I SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA MLADIMA ZA SMJEŠTAJ I BORAVAK DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA
0 0