Obavještenja i rezultati

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 32010003-PODRŠKA U OBLASTI KULTURE U 2023. GODINI ZA PROGRAME/PROJEKTE U OBLASTI KULTURE I PROGRAME/PROJEKTE IZDAVAČKE DJEL

 

20.09.2023 14:15
 
0 0