Obavještenja i rezultati

Rezultati Javnog poziva za sufinansiranje programa projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2023 godinu

 

15.11.2023 15:26
 

Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona je donio Odluku o odobravanju finansijskih sredstava, korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2023. godinu, na koju je saglasnost dala Vlada Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom odobrava se isplata finansijskih sredstava sa potrošačke jedinice 32010002-Tjelesna kultura i sport u ukupnom iznosu od 700.000,00 KM za ukupno 95 korisnika.

 

Obavještavaju se korisnici sredstava kojima su odobrena finansijska sredstva da će potpisivanje ugovora biti upriličeno u ponedjeljak 20.11.2023. godine u 11,00 sati u Plavoj Sali Bosanskog kulutrnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

 

Podsjećamo da za korisnike sredstava ugovor može potpisati osoba ovlaštena za predstavljanje i zastupanje pravnog lica ili osoba koje je ovlaštena za potpisivanje ugovora na osnovu pismenog ovlaštenja.
 Ovlaštena osoba za predstavljanje i zastupanje pravnog lica dužna je ponijeti identifikacijski dokument i pečat pravnog lica, a osoba ovlaštena za potpisivanje ugovora i pismeno ovlaštenje za potpisivanje ugovora.

0 0