Informacije iz oblasti kulture

Upriličeno potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava koji su ostvarili pravo na sredstva za sufinansiranje programa/projekata manifestacija kulture i izdavačke djelatnosti

 

24.11.2021 15:38
Slika
 
Danas je u Plavoj sali BKC Tuzlanskog kantona upriličeno potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava koji su ostvarili pravo na sredstva za sufinansiranje programa/projekata manifestacija kulture i izdavačke djelatnosti.

Bitno je napomenuti da je ove godine Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona izvršilo raspodjelu sredstava u iznosu od 184.000.00 KM što je za 54.000.00 KM više u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu se posebno vodilo računa o unapređenju postupka transparentnosti dodjele sredstava. Novina je da su ove godine podržana i fizička lica, autori programa izdavačke djelatnosti, što predstavlja izraz nastojanja Ministarstva da potakne umjetnike i istraživače u oblasti kulture da stvaraju i izdaju djela. Uvidom u priloženu dokumentaciju evidentno je i poboljšanje kvaliteta kulturnih manifestacija i projekata izdavačke djelatnosti. Potpisano je šezdeset i šest ugovora za sufinansiranje manifestacija kulture i sedamnaest programa izdavačke djelatnosti. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade kontinuirano podržava aktivnosti koje su usmjerene na unapređenje kulturne djelatnosti na području Tuzlanskog kantona.
0 0