Utvrđeni uslovi, kriteriji i postupak za raspodjelu sredstava za oblast tjelesne kulture i sporta za 2019. godinu

Vlada Tuzlanskog kantona je, na sjednici održanoj 03.06.2019. godine, donijela odluku kojim je utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava za oblast tjelesne kulture i sporta za 2019. godinu u iznosu od 655.000,00 KM. Sredstva sa ove budžetske pozicije dodjeljivat će se, između ostalog, dobavljačima koji će pružati ugovorene i druge posebne usluge po postupku javne nabavke koje provodi Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i to za pripremu TV emisija o sportu, izradu brošura i drugih informativnih letaka o sportu, za organizaciju stručnih skupova, okruglih stolova, edukacija i drugih događaja vezanih za sport na području Tuzlanskog kantona kao i za nabavku i održavanje softvera kojim se uspostavlja baza podataka svih registrovanih pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta na području TK. Također, omogućeno je finansiranje vrhunskim, kvalitetnim i perspektivnim sportistima za dodjelu sportskih stipendija i nagrada, putem javnog poziva, sportskim organizacijama za sufinansiranje i ostvarivanje javnog interesa TK u oblasti tjelesne kulture i sporta koji se odnosi se na cjelokupni sistem sporta TK, a programi/projekti koji će se putem javnog poziva sufinansirati odnose se na blasti vrhunskog, kvalitetnog i sporta lica sa invaliditetom, za tjelesne aktivnosti i sportske igre koje okupljaju veliki broj djece i omladine, s ciljem pravilnog razvoja i unaprjeđivanja zdravlja, te za finansiranje nabavke neophodnih sportskih rekvizita, sportske opreme za razvoj školskog sporta i pripremu školskih ekipa za nastup na sportskim takmičenjima i studentske omladine Tuzlanskog kantona. Sredstva su namijenjena i za sportski odgoj i obrazovanje,zdravstvenu zaštitu sportista i organizaciju sportskih manifestacija.

Sastavni dio ove odluke su obrasci koje možete preuzeti u prilogu.

Sve dodatne informacije web stranici Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona www.mksmtk.gov.ba i  direktno u prostorijama Ministarstva (Rudarska 65, Tuzla) kao i na brojeve telefona: 035 369 410 i 035 369 352.

0 0