Informacije iz oblasti kulture

Zakonom zaštititi kulturnu baštinu

 

09.09.2020 10:11
Slika
 

Dana 08.09. 2020. godine, Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila prijedlog Zakona o zaštiti kulturne baštine Tuzlanskog kantona. Ovim zakonom uređuju se dobra kulturne baštine podjela dobara baštine, postupak zaštite dobara baštine, korištenje i namjena dobara baštine, prava i obaveze vlasnika dobra baštine, subjekti zaštite dobara baštine, finansiranje zaštite dobara baštine, nadzor nad primjenom zakona, kaznene odredbe i druga pitanja od značaja za zaštitu dobara baštine na području Tuzlanskog kantona.

U smislu ovog zakona, kulturna baština je zbir svih vrsta materijalnih i nematerijalnih dobara baštine Kantona koja se odlikuju: naučnim, umjetničkim, obrazovnim, historijskim, etnološkim, arheološkim, arhitektonskim i drugim značajem, bez obzira gdje se nalaze i u kojem su obliku vlasništva, uključujući i njihovo prirodno okruženje.

Imajući u vidu da se trenutno zaštita i korištenje kulturne baštine na području Tuzlanskog kantona vrši primjenom odredaba zakona koji su stari više od 30 godina, novim Zakonom nastoje se prevazići nejasnoće i određene prepreke koje su nastupile kroz vremensku distancu, tehničko – tehnološki napredak i promjene državnog uređenja u proteklom periodu.

O novom zakonu govorio je ministar za kulturu, sport i mlade TK Srđan Mićanović

0 0