Slika
Ministrica za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Slavena Vojinović uručila je dana 19.10.2018. godine 31 odluku o subvencioniranju kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih i potpisala ugovore sa 12 korisnika subvencija za nabavku računarske i druge opreme.Ministrica Vojinović ovom je ...
Slika
Konačnu listu korisnika sredstava sa pozicije Podrška mladima možete pogledati na linku u nastavku.
Slika
Rang listu korisnika sredstava sa pozicije Podrška mladima i Listu neblagovremenih, nepotpunih i neosnovanih prijava možete pogledati na linkovima u nastavku.
Slika
Odjel za mlade Vijeća Evrope je objavio poziv za iskazivanje interesa za podršku lokalnim i regionalnim nivoima vlasti u okviru implementacije „Enter!“ preporuke. Navedenu preporuku, koja se odnosi na pristup mladih ljudi iz nerazvijenih naselja socijalnim pravima, je usvojilo Vijeće Evrope u 2015. godini...
Slika
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade  Tuzlanskog kantona je u četvrtak 19.07.2018. godine organizovalo Info dan odnosno prezentaciju Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima u 2018. godini.   Cilj organizacije prezentacije bio je dodatno informi...
0 0