Javni pozivi iz oblasti kulture

Poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton za 2019. godinu

 

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade poziva neprofitne organizacije, privatna preduzeća i poduzetnike, kao i niže nivoe vlasti da podnesu zahtjeve za dodjelu sredstava  za Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton za 2019. godinu.

Za navedene namjene planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 120.000,00 KM, a raspodjela sredstava za sufinansiranje programa/projekata manifestacija kulture od interesa za Tuzlanski kanton, će se vršiti u skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010003 - Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton.

Poziv za dostavljanje prijedloga za manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton za 2018. godinu

 

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade poziva neprofitne organizacije, privatna preduzeća i poduzetnike, kao i niže nivoe vlasti da dostave prijedloge za manifestacije kulture od interesa za Kanton za 2018. godinu.

Javni poziv za podnošenje projekata u okviru programa Kreativna Evropa

 

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona obavještava zainteresovane da je otvoren javni poziv za evropske projekte saradnje u okviru programa Kreativna Evropa. Kreativna Evropa je program  Evropske komisije za podršku i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora. 
0 0