Javna ustanova Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla

Slika
Od osnivanja, 1946. godine, Narodna biblioteka Tuzla uspješno obavlja zadatke nosioca razvoja bibliotečke djelatnosti na tuzlanskom području, djelujući u funkciji općeg obrazovanja, informiranja i zadovoljavanja kulturnih potreba stanovništva. 

Neovisno od nje, Univerzitetska biblioteka Tuzla je osnovana 1986. godine. Njen primaran zadatak je bio da pospješi funkcionalno povezivanje fakultetskih biblioteka i dokumentacionih centara u jedinstven bibliotečko-informacioni sistem Univerziteta, te da kroz izgradnju sopstvenih službi - među kojima je referalna djelatnost bila prioritetna - pruži podršku Tuzlanskom univerzitetu na planu njegovog uključivanja u svjetski sistem naučnih informacija. Iskoristivši povoljne okolnosti koje su vladale krajem osamdesetih godina, Univerzitetska biblioteka se uključila u proces izgradnje šireg bibliotečko-informacionog sistema, podržanog savremenom informatičkom i telekomunikacionom opremom, što joj je omogućavalo da nastavnicima i istraživačima sa Univerziteta obezbijedi pristup do najrelevantnijih informacionih izvora. Putem online i offline pretraživanja međunarodnih bibliografskih izvora, putem međubibliotečke pozajmice i putem davanja na korištenje građe iz vlastitih fondova, Biblioteka je uspješno djelovala u službi razvoja nastavnog procesa i naučnoistraživačkog rada na Univerzitetu.

Od oktobra 1992. godine Biblioteka djeluje kao jedinstvena ustanova - Narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla, koristeći zajedničke prostorne, fondovske i kadrovske potencijale pri izvršavanju zadataka matične biblioteke za područje Tuzlansko-podrinjskog kantona.

Od aprila 2002. godine Biblioteka nosi ime poznatog bosanskohercegovačkog pisca i prijašnjeg direktora Biblioteke, Derviša Sušića.

Biblioteka posjeduje raznovrstan i vrijedan fond od 200.000 bibliotečkih jedinica. U toku 1996. godine, u saradnji sa Institutom informacijskih znanosti IZUM, Maribor, Biblioteka je započela rad na izgradnji kompjuteriziranog kataloga COBISS.

Nosilac osnivačkih prava i obaveza Narodne i univerzitetske biblioteke "Derviš Sušić" Tuzla kao jedinstvene javne ustanove u državnoj svojini u oblasti bibliotečke djelatnosti su Grad Tuzla i Skupština Tuzlanskog kantona.Kontakt
Javna ustanova Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla

Adresa: Mihajla i Živka Crnogorčevića 7, 75000 Tuzla

Telefon: 035 272 626

Web stranica: www.nubt.ba
0 0